اپتوترانزيستور 6 پايه

کد کالا :
47
قیمت کلی کالا :
قیمت :
16,650 تومان
تعداد :
وضعیت :
موجود
سری خانواده 4N26 یک اپتوترانزیستور سینگل کانال با استاندار صنعنی متصل می باشند. این خانواده شامل 4n25, 4226, ....و 4n28 می باشد.هر اپتوکوپلر شامل یک گالیوم آرسنید LED مادون قرمز و فوتو ترانزیستور سیلیکن NPN می باشد. توضیحات
FEATURES
• Isolation test voltage 5000 VRMS
• Interfaces with common logic families
• Input-output coupling capacitance
مشخصات
قیمت به صورت تکی , قیمت به صورت کلی قیمت کلی کالا
5V Supply Voltage Max
1.5V Supply Voltage Min
DIP-6 Transistor Case Style
55C- Operating Temperature Min
100C+ Operating Temperature Max
درحال بارگزاری