AM29C827

کد کالا :
1385
قیمت :
116,500 تومان
وضعیت :
بزودی
قیمت به صورت تکی , قیمت به صورت کلی قیمت کلی کالا
آیسی ی AM29C827 یک مسیر ثبت ارتباط است که به عنوان میانبر برای حذف دستگاه های اضافی ی ضروری و ارائه ی پهنای باند پهن تر برای مسیر آدرس دیتا و متعادل کردن مسیرهای انتقالی طراحی شده است.
از ویژگی هایAM29C827 یک 10بیتی است که با خروجی ی NOred که توانایی ی انعطاف برای بیشترین کنترل را دارا می باشد.
توضیحات
درحال بارگزاری