AM29C863

کد کالا :
1383
قیمت :
111,800 تومان
وضعیت :
بزودی
قیمت به صورت تکی , قیمت به صورت کلی قیمت کلی کالا
آیسی ی AM29C863 یک مسیر ثبت ارتباط است که به عنوان میانبر برای حذف دستگاه های اضافی ی ضروری و ارائه ی پهنای باند پهن تر برای مسیر آدرس دیتا و متعادل کردن مسیرهای انتقالی طراحی شده است.
AM29C863 یک فرستنده گیرنده ی 9بیتی با خروجی ی NOred که توانایی ی انعطاف برای بیشترین کنترل را دارا می باشد.یکی از ویژگی های این آیسی این است که هر دستگاه دیتای ورودی با mV-200 پسماند ورودی ی معمولی یک ایمنی در مقابل نویز فراهم میکند.
توضیحات
درحال بارگزاری