) به معنی «مدار یکپارچه» یا «مدار مجتمع»، یک مدار الکترونیکی کامل است که در بیشتر مواقع اندازه یک ترانزیستور را دارد. به عبارتی دیگر آی سی یک مدار الکترونیکی کامل در یک بسته بندی کوچک است که شامل بیشتر قطعات الکترونیکی مورد نیاز مانند خازن، مقاومت، ترانزیستور، دیود و غیره به طور فشرده و کوچک می شود. قطعاتی که در این مدارها به کار می رود از نظر کیفیت و کارایی هیچ تفاوتی با قطعات معمولی ندارند و از فن آوری مشابه برای ساخت آنها استفاده می شود. تنها تفاوت در کوچکی ابعاد و حجم کم قطعات به کار رفته در مدارهای مجتمع است شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک و مخابرات

AD558SD

 • 300,000 تومان
300,000 تومان

به سبد خرید من

TIBPAL16L8

 • 58,000 تومان
58,000 تومان

به سبد خرید من

TLC2543IN

 • 500,000 تومان
500,000 تومان

به سبد خرید من

TPS2062

 • 53,000 تومان
ناموجود

MM5483V

 • 525,000 تومان
525,000 تومان

به سبد خرید من

UR5HC703-IR20

 • 400,000 تومان
400,000 تومان

به سبد خرید من

MIC708R

 • 87,000 تومان
87,000 تومان

به سبد خرید من

AT29C020-70PC

 • 135,500 تومان
135,500 تومان

به سبد خرید من

HY62256ALLP-70

 • 134,000 تومان
134,000 تومان

به سبد خرید من

16L8BPC

 • 59,500 تومان
59,500 تومان

به سبد خرید من

ST232BN

 • 19,500 تومان
19,500 تومان

به سبد خرید من

LTC4089

 • 50,000 تومان
50,000 تومان

به سبد خرید من

ICPAL20R4

 • 55,000 تومان
55,000 تومان

به سبد خرید من

HMC189AMS8E

 • 18,500 تومان
18,500 تومان

به سبد خرید من

TS472IQT

 • 35,000 تومان
35,000 تومان

به سبد خرید من

74HC393D

 • 19,555 تومان
19,555 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA324P

 • 255,000 تومان
255,000 تومان

به سبد خرید من

AT91S0100

 • 290,000 تومان
290,000 تومان

به سبد خرید من

M430F149

 • 300,000 تومان
300,000 تومان

به سبد خرید من

74VHC161284M

 • 119,500 تومان
119,500 تومان

به سبد خرید من

PEF 22554 E V2.1

 • 550,000 تومان
550,000 تومان

به سبد خرید من

S8261

 • 19,000 تومان
19,000 تومان

به سبد خرید من

EPM7128SLC84-15

 • 290,000 تومان
ناموجود

FT232RL

 • 120,000 تومان
120,000 تومان

به سبد خرید من

A3P125-VQ100T

 • 1,100,000 تومان
1,100,000 تومان

به سبد خرید من

AT24C16BN-SH-T

 • 240,000 تومان
240,000 تومان

به سبد خرید من

M-986-2R2P

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

PAL16R6

 • 50,000 تومان
50,000 تومان

به سبد خرید من

CD4069UBE

 • 23,750 تومان
23,750 تومان

به سبد خرید من

74HC154AP

 • 38,500 تومان
38,500 تومان

به سبد خرید من

SN74LS02N

 • 24,700 تومان
24,700 تومان

به سبد خرید من

LM1458N

 • 24,700 تومان
24,700 تومان

به سبد خرید من

PAL16R4

 • 23,300 تومان
ناموجود

PAL20R6

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

PAL20L10ANC

 • 29,000 تومان
29,000 تومان

به سبد خرید من

M-986-2A1P

 • 36,000 تومان
36,000 تومان

به سبد خرید من

PIC12F675

 • 216,300 تومان
216,300 تومان

به سبد خرید من

EP1K50TC144-3

 • 500,000 تومان
500,000 تومان

به سبد خرید من

EPC1PC8

 • 500,000 تومان
500,000 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA8L-8AU

 • 546,000 تومان
بزودی

ATMEGA1280-16AU

 • 350,000 تومان
350,000 تومان

به سبد خرید من

74HCT00D

 • 5,000 تومان
بزودی

MIC708

 • 13,500 تومان
بزودی

MAX232

 • 66,900 تومان
66,900 تومان

به سبد خرید من

74LCX07M

 • 16,000 تومان
16,000 تومان

به سبد خرید من

REF3040AIDBZT

 • 50,000 تومان
بزودی

W5200

 • 65,000 تومان
بزودی

74HC259PW,118

 • 12,800 تومان
بزودی

AD7991YRJZ-0500RL7

 • 59,000 تومان
بزودی

SN74AC00DR

 • 12,300 تومان
بزودی

LM3420AM5-8.4

 • 15,500 تومان
بزودی

MAX6045BEUR

 • 29,500 تومان
بزودی

MCP73811T-420I

 • 12,500 تومان
بزودی

W5300

 • 423,000 تومان
بزودی

LPC1754FBD80,551

 • 55,000 تومان
بزودی

MIC4576WU-TR

 • 37,500 تومان
بزودی

SC16IS752IPW,112

 • 56,000 تومان
بزودی

LTC3531EDD#PBF

 • 59,000 تومان
بزودی

AD5232BRUZ10

 • 143,000 تومان
بزودی

TRS3318EIPWR

 • 115,800 تومان
بزودی

LPC1758

 • 180,000 تومان
ناموجود

AT45DB011D-SH-B

 • 248,200 تومان
بزودی

LPC1225FBD64/321,1

 • 137,000 تومان
بزودی

LTC3127EMSE#PBF

 • 128,000 تومان
بزودی

AD9511BCPZ

 • 400,000 تومان
بزودی

STM32F100C8T6B

 • 268,800 تومان
بزودی

ADG734BRUZ

 • 1,550,000 تومان
1,550,000 تومان

به سبد خرید من

LTC4411ES5#TRMPBF

 • 137,600 تومان
بزودی

TPS2062DR

 • 137,800 تومان
بزودی

MAX3381EEUP

 • 165,000 تومان
بزودی

AD9246BCPZ-125

 • 450,000 تومان
بزودی

SST25VF032B-80-4i-S2AF

 • 147,000 تومان
بزودی

REF3025AIDBZT

 • 150,000 تومان
بزودی

AD8220ARMZ

 • 200,000 تومان
200,000 تومان

به سبد خرید من

ADUM1251ARZ

 • 53,000 تومان
بزودی

ADG836YRMZ

 • 58,000 تومان
بزودی

25LC160C-I/SN

 • 23,500 تومان
23,500 تومان

به سبد خرید من

T8001NL

 • 43,000 تومان
43,000 تومان

به سبد خرید من

LE75181ABSC

 • 32,900 تومان
32,900 تومان

به سبد خرید من

M27C256B-70C1

 • 30,000 تومان
بزودی

SST25VF064C-80-4I-S3AE

 • 25,000 تومان
بزودی

MSP430F149IPMR

 • 750,000 تومان
ناموجود

OPA333AIDBVT

 • 51,000 تومان
ناموجود

NC7WZ132K8X

 • 11,500 تومان
ناموجود

PIC16F616-I/P

 • 16,000 تومان
16,000 تومان

به سبد خرید من

74HC139D

 • 13,550 تومان
13,550 تومان

به سبد خرید من

74HC74D

 • 12,350 تومان
12,350 تومان

به سبد خرید من

74HC138D

 • 13,350 تومان
13,350 تومان

به سبد خرید من

74HC390

 • 14,500 تومان
14,500 تومان

به سبد خرید من

AT45D011-SI

 • 50,000 تومان
بزودی

ATTINY261A-XU

 • 37,800 تومان
بزودی

A4950ELJTR-T

 • 46,000 تومان
46,000 تومان

به سبد خرید من

MAX232DR

 • 98,800 تومان
98,800 تومان

به سبد خرید من

MAX232N

 • 56,700 تومان
56,700 تومان

به سبد خرید من

MAX232CWE

 • 61,800 تومان
61,800 تومان

به سبد خرید من

MAX232MJE

 • 452,000 تومان
452,000 تومان

به سبد خرید من

MAX232ACSE

 • 135,000 تومان
135,000 تومان

به سبد خرید من

MAX232IN

 • 72,000 تومان
72,000 تومان

به سبد خرید من

AD7194

 • 370,000 تومان
بزودی

DAC161S997

 • 2,150,000 تومان
بزودی

TL3472

 • 140,000 تومان
بزودی

DS1390

 • 115,000 تومان
بزودی

ADR391AUJZ

 • 175,000 تومان
بزودی

DS18B20

 • 128,500 تومان
128,500 تومان

به سبد خرید من

ADUM4160

 • 596,000 تومان
596,000 تومان

به سبد خرید من

AD8497ARMZ

 • 520,000 تومان
520,000 تومان

به سبد خرید من

ADR363BUJZ

 • 265,000 تومان
265,000 تومان

به سبد خرید من

ADR363AUJZ

 • 115,500 تومان
بزودی

TLE5206-2

 • 250,000 تومان
250,000 تومان

به سبد خرید من

HD74HC04P

 • 129,500 تومان
بزودی

ATMEGA48-20AU

 • 755,500 تومان
755,500 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA48-20PU

 • 759,500 تومان
759,500 تومان

به سبد خرید من

AD8307ARZ

 • 592,500 تومان
بزودی

AD8307ANZ

 • 288,000 تومان
288,000 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA644-20AU

 • 770,000 تومان
بزودی

ATMEGA644-20PU

 • 750,000 تومان
750,000 تومان

به سبد خرید من

HT9032D

 • 115,350 تومان
ناموجود

HT9032

 • 152,500 تومان
152,500 تومان

به سبد خرید من

TL3472

 • 114,000 تومان
بزودی

HCF4053BM1

 • 112,000 تومان
بزودی

HCF4053BEY

 • 112,500 تومان
بزودی

SM6135W

 • 115,000 تومان
115,000 تومان

به سبد خرید من

HD74HC08P

 • 113,500 تومان
ناموجود

LMV222

 • 114,300 تومان
بزودی

AM29F010

 • 155,000 تومان
بزودی

ACS712ELCTR -30A -T

 • 155,000 تومان
155,000 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA128

 • 185,000 تومان
185,000 تومان

به سبد خرید من

ADNS-3080

 • 175,000 تومان
بزودی

M48T86PC1

 • 525,000 تومان
بزودی

L6201PS

 • 190,000 تومان
190,000 تومان

به سبد خرید من

TNY274AB

 • 194,300 تومان
بزودی

AM29C821

 • 119,500 تومان
بزودی

AM29520

 • 119,000 تومان
بزودی

AM25LS2569

 • 133,000 تومان
133,000 تومان

به سبد خرید من

AM25LS2521

 • 151,500 تومان
151,500 تومان

به سبد خرید من

AM29C863

 • 111,800 تومان
بزودی

AM29C841

 • 112,200 تومان
بزودی

AM29C827

 • 116,500 تومان
بزودی

AM29C823

 • 112,500 تومان
بزودی

AM2148-70DC

 • 182,500 تومان
ناموجود

AM9112

 • 128,000 تومان
128,000 تومان

به سبد خرید من

AM2965

 • 124,000 تومان
بزودی

AM8257

 • 138,500 تومان
138,500 تومان

به سبد خرید من

AT91SAM7S256D-AU

 • 377,500 تومان
377,500 تومان

به سبد خرید من

AT91SAM7S64C-AU

 • 377,000 تومان
377,000 تومان

به سبد خرید من

AM26LS32CN

 • 138,400 تومان
138,400 تومان

به سبد خرید من

AM26LS32CD

 • 136,550 تومان
136,550 تومان

به سبد خرید من

AM26LS31CN

 • 147,150 تومان
147,150 تومان

به سبد خرید من

AM26LS31CD

 • 147,700 تومان
147,700 تومان

به سبد خرید من

AM29516ADC

 • 2,540,000 تومان
2,540,000 تومان

به سبد خرید من

ICM7555CN

 • 133,750 تومان
133,750 تومان

به سبد خرید من

ICM7217BIPI

 • 152,000 تومان
بزودی

MSM82C54-2RS

 • 135,000 تومان
بزودی

MC68230FN10

 • 170,000 تومان
170,000 تومان

به سبد خرید من

M5L8284AP

 • 116,600 تومان
بزودی

NE555P

 • 117,550 تومان
117,550 تومان

به سبد خرید من

NE555D

 • 115,500 تومان
115,500 تومان

به سبد خرید من

NE556N

 • 119,700 تومان
119,700 تومان

به سبد خرید من

NE556D

 • 132,200 تومان
132,200 تومان

به سبد خرید من

UPD71054L

 • 135,500 تومان
135,500 تومان

به سبد خرید من

UPD71011C

 • 115,000 تومان
ناموجود

ATMEGA168PA-AU

 • 537,400 تومان
537,400 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA169PA-AU

 • 379,000 تومان
379,000 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA169PV-8AI

 • 378,500 تومان
378,500 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA16A-AU

 • 330,000 تومان
330,000 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA16A-PU

 • 379,800 تومان
379,800 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA2560-16AU

 • 890,000 تومان
890,000 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA2561-16AU

 • 6,300,000 تومان
6,300,000 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA328P-AU

 • 339,500 تومان
339,500 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA328P-PU

 • 328,500 تومان
328,500 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA32A-AU

 • 359,500 تومان
359,500 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA48PA-AU

 • 376,500 تومان
376,500 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA48PA-PU

 • 352,800 تومان
352,800 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA649

 • 1,100,000 تومان
1,100,000 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA8A-AU

 • 336,000 تومان
336,000 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA8A-PU

 • 320,500 تومان
بزودی

AT93C05

 • 361,000 تومان
بزودی

AT93C46DN-SH

 • 312,700 تومان
ناموجود

AT93C46DN-PU

 • 317,000 تومان
بزودی

AT90CAN128-16AU

 • 1,820,500 تومان
1,820,500 تومان

به سبد خرید من

AT90USB162-16AU

 • 1,823,500 تومان
1,823,500 تومان

به سبد خرید من

AT91SAM9260-QU

 • 1,846,000 تومان
1,846,000 تومان

به سبد خرید من

AT91SAM7X256C-AU

 • 341,500 تومان
بزودی

AT91SAM7X512B-AU

 • 310,500 تومان
بزودی

AT93C46-10TI

 • 29,000 تومان
29,000 تومان

به سبد خرید من

AT93C66W-10S

 • 215,700 تومان
215,700 تومان

به سبد خرید من

AT93C66A-10S

 • 216,000 تومان
216,000 تومان

به سبد خرید من

AT93LC66

 • 219,300 تومان
219,300 تومان

به سبد خرید من

AT90USB82-16MU

 • 259,600 تومان
259,600 تومان

به سبد خرید من

AT91SAM7S64B-AU

 • 1,298,900 تومان
1,298,900 تومان

به سبد خرید من

AT90PWM316-16SU

 • 1,329,500 تومان
1,329,500 تومان

به سبد خرید من

AT90USB1286-AU

 • 2,282,000 تومان
2,282,000 تومان

به سبد خرید من

AT90USB1287-AU

 • 1,325,000 تومان
1,325,000 تومان

به سبد خرید من

47uf - 16v

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

MAX1832EUT

 • 100,000 تومان
100,000 تومان

به سبد خرید من

AD694BRZ

 • 1,200,000 تومان
1,200,000 تومان

به سبد خرید من

ATMEGA64C1-15MD

 • 250,000 تومان
250,000 تومان

به سبد خرید من

TDA5140AT

 • 200,000 تومان
200,000 تومان

به سبد خرید من

AD706

 • 500,000 تومان
500,000 تومان

به سبد خرید من