ديودهاي ساطع‌كننده نور در واقع جزو خانواده‌ ديودها هستند كه ديودها نيز زير گروه نيمه هادي‌ها به شمار مي‌آيند. خاصيتي كهال ای دی ها را از ساير نيمه‌‌هادي‌ها متمايز مي‌كند اين است كه با گذرجريان از آنها مقداري انرژي به صورت نور ازآنها ساطع مي‌شود شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

BRPY1211F-TR

  • 39,000 تومان
39,000 تومان

به سبد خرید من

OP266W

  • 13,500 تومان
بزودی

LED GREEN 1206

  • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED PURPLE 1210

  • 10,000 تومان
ناموجود

LED WHITE 5050

  • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من