ماژول MQ-7

کد کالا :
1343
قیمت :
150,000 تومان
وضعیت :
ناموجود
قیمت به صورت تکی , قیمت به صورت کلی قیمت کلی کالا
MQ-7 یکی از سنسورهای سری ی خانواده MQ می باشد. این خانواده ؛ سنسور گازی هستند و در درون هیترها و بخاری های کوچک با سنسورهای الکترونیکی- شیمیایی استفاده می گردند.
این سنسورها برای طیف وسیعی از گازها حساس هستند و در داخل خانه برای تنظیم دمای اتاق مورد استفاده قرار میگیرند.
آنهارا می توان به مقدار کم یا زیاد کالیبره کرد ؛ اما باید این مورد را در نظر بگیرید که اندازه گیری ی گاز یا گازها باید محاسبه گردد.
خروجی ی سیگنال آن آنالوگ است و میتواند با یک ورودی ی آنالوگ خوانده شود.
این سنسورها هر کدام حساس به یک یا چند نوع از انواع گازها هستند به طوری که سنسور MQ -7 حساس به مونوکسید کربن می باشد.
توضیحات
درحال بارگزاری