ماژول: یکی از روش‌های اولیهٔ بسته‌بندی در سخت‌افزارهای رایانه‌ای است که در آن چندین بخش مختلف الکترونیکی ترکیب می‌شوند و یک عنصر منطقی یگانه را می‌سازند. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

NKE1209SC

 • 52,000 تومان
52,000 تومان

به سبد خرید من

NKE1212SC

 • 49,000 تومان
ناموجود

NKE0303SC

 • 80,000 تومان
بزودی

NKE0505SC

 • 289,000 تومان
289,000 تومان

به سبد خرید من

MRFA2602

 • 4,200,000 تومان
ناموجود

MRFA2604

 • 4,200,000 تومان
ناموجود

Tantalum Capacitor 22uf 25V Case C

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

SIM808

 • 541,000 تومان
بزودی

SIM800

 • 523,000 تومان
بزودی

MQ-2 Module

 • 150,000 تومان
150,000 تومان

به سبد خرید من

MQ-3 Module

 • 150,000 تومان
بزودی

MQ-4 Module

 • 150,000 تومان
ناموجود

MQ-5 Module

 • 150,000 تومان
بزودی

MQ-6 Module

 • 150,000 تومان
150,000 تومان

به سبد خرید من

MQ-7 Module

 • 150,000 تومان
ناموجود

MQ-8 Module

 • 150,000 تومان
بزودی

MQ-9 Module

 • 150,000 تومان
150,000 تومان

به سبد خرید من

Module MP1584

 • 114,500 تومان
ناموجود

GY-9150 Module

 • 543,000 تومان
بزودی

GY-271 Module

 • 145,800 تومان
بزودی

GY-80 Module

 • 748,000 تومان
بزودی

MPU-6050

 • 191,000 تومان
191,000 تومان

به سبد خرید من

GY-GPS6MV2

 • 195,000 تومان
بزودی

LCD5110

 • 142,500 تومان
بزودی

MODULE LM2577

 • 154,500 تومان
بزودی

TTP223B

 • 53,000 تومان
بزودی

HC-SR04

 • 57,000 تومان
بزودی

ML8511-UV Module

 • 426,000 تومان
426,000 تومان

به سبد خرید من

Wi-Fi LED RGB

 • 487,000 تومان
بزودی

Analog Hall Sensor Module 49E

 • 449,500 تومان
ناموجود

TP4056

 • 140,500 تومان
بزودی