خازن یا انباره عبارتست از دو صفحهٔ موازی فلزی که در میان آن لایه‌ای از هوا یا عایق قرار دارد. خازن‌ها انرژی الکترونیکی را نگهداری می‌کنند و به همراه مقاومت‌ها، در مدارات تایمینگ استفاده می‌شوند. همچنین از خازن‌ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می‌شود. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

RKF 33UF-400V

 • 28,500 تومان
28,500 تومان

به سبد خرید من

RKF 22UF-400V

 • 28,500 تومان
28,500 تومان

به سبد خرید من

RKF 15UF-400V

 • 28,500 تومان
28,500 تومان

به سبد خرید من

0805YC105KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

TAJC476K016RNJ

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

06035A221JAT2A

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

0805YC225KAT2A

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

0805YC106KAT2A

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

C1608NP0101JGT

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

TAJA225K016RNJ

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

TAJA475K016RNJ

 • 25,000 تومان
ناموجود

08051C104KAT2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

TAJC107K016RNJ

 • 5,000 تومان
ناموجود

TAJB105K010RNJ

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

CL21B104KBAC

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

TAJB476K016RNJ

 • 5,000 تومان
بزودی

CL21C100DBNC

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

1000UF 16V

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

04023D104KAT2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

04025A180JAT2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

1206F105Z500CT

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

C4532X7R1H475M/2.00

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

GRM32NR71C335KC01L

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

1206YC106KAT2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

C4532X7R3D222K130KA

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

08053D475KAT2A

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

0805YD106KAT2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

C0805C106K9PACTU

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

0402ZD105KAT2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

06031C103KAZ2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

06031A300JAT2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

06031C681KAT2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

06031A100KAT2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

06035C105KAT2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

T520A106M010ATE080

 • 6,400 تومان
ناموجود

UHE1J471MHD6

 • 32,600 تومان
ناموجود

EKZE100ELL222MK20S

 • 5,000 تومان
ناموجود

MKS2-4.7/50/10

 • 20,000 تومان
ناموجود

UPS2A330MPD

 • 5,000 تومان
ناموجود

SLP332M063E3P3

 • 4,000 تومان
ناموجود

MMK5154K250J04L16.5TA18

 • 13,000 تومان
ناموجود

0603YD225KAT2A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

F17102221000

 • 14,000 تومان
ناموجود

MMK5474K63J02L4BULK

 • 23,000 تومان
ناموجود

12065A100KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12107A100KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06031A150KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08055C150KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12065A150KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06035C102KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08055C102KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12065C102KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

1808GC102KAT1A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

0603YC104K4Z2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1206C104K4RACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

CDR33BX104AKUM

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06033C223KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

GRM155R71H223KA12D

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C0805X223J5GACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

VJ1206Y223JXAMT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

04025A4R7KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06035A4R7KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08055A4R7CAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1206C479K5GACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

04025A1R0BAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

MC0603N1R0D500CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08055A1R0CAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1206C109C5GACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1608C0G1H070C080AA

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

MC0805N7R0D500CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1206C709J5GAC7800

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06033A220KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12065A220KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06035A180KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08055A180KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12065A180KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

0402F474Z160CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

0603X474K250CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08055C474KAZ2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1206C474K3RACAUTO

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1210C474K1RACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1812C474KARACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LT034D475MAT2S

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1206C475K8PACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C2012X5R1A226K125AB

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

CL31A226KAHNNNE

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

CL32B226KAJNNNE

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1608X7R1C684K080AC

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

MC1206B684K250CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C0805C684K5RACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1608X5R1A106K080AC

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12105C106KAT2A

 • 10,000 تومان
ناموجود

MC0402N120K500CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06035A120KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08053A120JAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12065A120JAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

04023A270KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06035C270JAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08055A270KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12065A270KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

04025A820KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06035A820KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

MC0805N820K500CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12065A820JAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

TMK063BJ101KP-F

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

04023A101KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08053C101JAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12065A101KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

04023C331KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06033C331KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08055C331KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12065A331KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

04023D103KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06035D103KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08053C103KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12063C103KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1005X5R1E683K050BC

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06033C683KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

MC0805B683M250CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12065C683KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

0402F224Z100CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06033C224KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C0805X224K5RACAUTO

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1206X224K5RACAUTO

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

0402F334Z100CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

0603B334K160CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C0805C334K4RACAUTO

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1206C334K1RACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C2012X5R1A476M125AC

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1206C476M8PACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1210C476M9PACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

MC0603X824K6R3CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

0805B824K100CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

1206YC824KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

GRM31CR60J107ME39L

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

EMK325ABJ107MM-T

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1812C105K1RACTU

 • 10,000 تومان
ناموجود

C2220C105KARACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

04023A221KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

08053C221KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

MCSH31B221K160CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C3216X7R1E335K160AC

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

MCCA000534

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

04025D222KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C0603X7R1E222K030BA

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

06033C222KAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C0805C222K3RACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

MCSH31B222K250CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C0402C225M9PACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C1206C225K4RACTU

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

MC0805N681J500CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

MC1206B681K201CT

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

C0805NPO300J50TRP

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

12061A300GAT2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Cpacitor 1uf 35v Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Cpacitor 1uf 25v Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Cpacitor 1uf 50v Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Cpacitor 1uf 50v Case C

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Cpacitor 1uf 10v Case P

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 1uf 35v Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 1uf 20v Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 1uf 25v Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 1uf 16v Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 1uf 10v Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 20v Case E

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 35v Case E

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 6.3v Case C

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 16v Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 10v Case C

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 10v Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 6.3v Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 10v Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 6.3v Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 16V Case C

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 6V Case C

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 35V Case D

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 35V Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 12.5V Case D

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 16V Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 25V Case D

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 10V Case D

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 20V Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 20V Case C

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 25V Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 16V Case D

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 20V Case D

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 6.3V Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 10V Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 16V Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 10V Case C

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 25V Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 20V Case C

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 20V Case A

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 16V Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 25V Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 20V Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 35V Case B

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 35V Case C

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 50V Case D

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 4.7uf 35V Case D

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من