AM29C823

کد کالا :
1386
قیمت :
112,500 تومان
وضعیت :
بزودی
قیمت به صورت تکی , قیمت به صورت کلی قیمت کلی کالا
آیسی ی AM29C823 یک مسیر ثبت ارتباط است که به عنوان میانبر برای حذف دستگاه های اضافی ی ضروری و ارائه ی پهنای باند پهن تر برای مسیر آدرس دیتا و متعادل کردن مسیرهای انتقالی طراحی شده است.
از ویژگی هایAM29C823 یک 8بیتی است .این آیسی ی ثبت ساخت شرکت AMD با فرآوری وِیژه ی CS-11 CMOS می باشد به طوری که جریان خروجی ی 24mA را درایو می نماید.
توضیحات
درحال بارگزاری