فیوز وسیله‌ای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیر مجاز محافظت می‌کند. اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد فیوز می‌سوزد و بدین ترتیب جریان برق، قطع خواهد می‌شود. به عبارت ساده،فیوز یک وسیله حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار برده می‌شود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد انتظار از وسیله عبور می‌کند، با سوختن فیوز مدار قطع شود تا تجهیزات دیگر آسیبی نبینند . شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

0ZCA0010FF2E

 • 7,000 تومان
بزودی

36911000000

 • 5,000 تومان
ناموجود

F0603G0R12FNTR

 • 13,300 تومان
ناموجود

B1250T

 • 12,600 تومان
ناموجود

0259.125M

 • 36,000 تومان
ناموجود

Fuse 1206 1A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Fuse 1206 2A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Fuse 1206 3A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Fuse 1206 4A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Fuse 1206 500mA

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Fuse 0603 500mA

 • 10,000 تومان
ناموجود

Fuse 0805 1A

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Fuse 0805 200mA

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Fuse 0805 500mA

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من