قیمت نام محصول کد کالا
1,500 تومان DZ2.4 0.5W 51
6,000 تومان BZV55-C30 دیود زینر 30V 399
30,000 تومان کریستال 12.288MHZ SMD 401
30,000 تومان کریستال کوتاه 12.288MHZ 400
250,000 تومان PEF 22554 E V2.1 66
6,000 تومان BZV55-C6V8 دیود زینر 6.8V 389
30,000 تومان کریستال 7.3728Mhz SMD 405
6,000 تومان BZV55-C22 دیود زینر 22V 398
90,000 تومان AT91S0100 62
29,000 تومان OSCILLATOR 10Mhz اسیلاتور 424
30,000 تومان کریستال کوتاه 12Mhz 406
6,000 تومان BZV55-C3V3 دیود زینر 3.3V 386
ناموجود 23,000 تومان MMK5474K63J02L4BULK 316
30,000 تومان کریستال 8Mhz SMD 411
19,500 تومان 74VHC161284M 65
24,000 تومان AT24C16BN-SH-T 73
30,000 تومان کریستال 12Mhz SMD 408
6,000 تومان BZV55-C24 دیود زینر 24V 397
ناموجود 90,000 تومان EPM7128SLC84-15 69
60,000 تومان NE3210S01-T1B 1
6,000 تومان Resistor 2.2m 0402 5% 612
2,880 تومان AMS1117 3.3V 74
29,000 تومان OSCILLATOR 50Mhz اسیلاتور 417
29,000 تومان OSCILLATOR 18.432 Mhz اسیلاتور 415
بزودی 46,000 تومان ATMEGA8L-8AU 102
30,000 تومان کریستال 10Mhz SMD 414
6,000 تومان BZV55-C9V1 دیود زینر 9.1V 395
6,000 تومان BZV55-C27 دیود زینر 27V 394
100,000 تومان UR5HC703-IR20
100,000 تومان M430F149 64
6,000 تومان BZV55-C18 دیود زینر 18V 393
35,500 تومان AT29C020-70PC 45
6,000 تومان BZV55-C10 دیود زینر 10V 390
350,000 تومان ATMEGA1280-16AU 139
30,000 تومان کریستال بلند 12Mhz 407
29,000 تومان OSCILLATOR 100Mhz اسیلاتور 422
275,000 تومان A3P125-VQ100T 72
30,000 تومان کریستال بلند 7.3728Mhz 404
16,300 تومان PIC12F675 97
34,000 تومان HY62256ALLP-70 46
29,000 تومان OSCILLATOR 8Mhz اسیلاتور 423
17,000 تومان MIC708R 38
16,000 تومان PIC16F616-I/P 314
29,000 تومان OSCILLATOR 20Mhz اسیلاتور 416
5,000 تومان 1206F105Z500CT 160
ناموجود 8,700 تومان LM4040 10
300,000 تومان EP1K50TC144-3 100
بزودی 35,000 تومان ATMEGA324P 61
30,000 تومان کریستال بلند 8Mhz 410
6,000 تومان BZV55-C12 دیود زینر 12V 391
6,000 تومان BZV55-C4V7 دیود زینر 4.7V 387
بزودی 5,000 تومان BCX53-16 201
6,000 تومان BZV55-C33 دیود زینر 33V 396
19,000 تومان BRPY1211F-TR 59
30,000 تومان کریستال کوتاه 8Mhz 409
8,500 تومان 74HC154AP 78
6,000 تومان BZV55-C15 دیود زینر 15V 392
29,000 تومان OSCILLATOR 32.768Mhz اسیلاتور 419
ناموجود 3,000 تومان TPS2062 9
7,500 تومان KF332K 88
18,500 تومان HMC189AMS8E 55
285,000 تومان MM5483V 12
400,000 تومان UTV020 3
32,900 تومان LE75181ABSC 268
ناموجود 42,000 تومان HDD 80GB SATA WD 321
5,000 تومان BZX84C10 194
9,000 تومان TLP521-4 40
بزودی 43,000 تومان AD5232BRUZ10 216
16,000 تومان 74LCX07M 144
30,000 تومان کریستال بلند 12.288MHZ 402
ناموجود 750,000 تومان MSP430F149IPMR 282
بزودی 25,000 تومان SST25VF064C-80-4I-S3AE 279
بزودی 19,000 تومان LTC3531EDD#PBF 213
25,000 تومان ICPAL20R4 54
470,000 تومان UTV040 4
13,850 تومان SRD-12VDC-SL-C 94
29,000 تومان OSCILLATOR 14.7456Mhz اسیلاتور 418
97,000 تومان 60-50TPC 71
6,000 تومان BZV55-C5V1 دیود زینر 5.1V 388
85,000 تومان PCM0802B-P-YBS-02 90
5,900 تومان AMC76381.3.3VPKFT 44
بزودی 37,000 تومان LPC1225FBD64/321,1 223
300,000 تومان EPC1PC8 101
65,000 تومان NE3210S01-A 2
29,000 تومان OSCILLATOR 80Mhz اسیلاتور 421
ناموجود 31,350,000 تومان ردیاب خودرو COBAN 1167
20,000 تومان FT232RL 70
بزودی 168,800 تومان STM32F100C8T6B 226
29,000 تومان OSCILLATOR 40Mhz اسیلاتور 420
3,750 تومان CD4069UBE 77
30,000 تومان کریستال کوتاه 10Mhz 412
30,000 تومان کریستال کوتاه 7.3728Mhz 403
بزودی 48,200 تومان AT45DB011D-SH-B 221
بزودی 30,000 تومان M27C256B-70C1 269
ناموجود 5,300 تومان TLP521-2 39
30,000 تومان کریستال بلند 10Mhz 413
بزودی 37,800 تومان ATTINY261A-XU 326
6,650 تومان 4n26 47
9,555 تومان 74HC393D 57
5,000 تومان M-986-2R2P 75
9,000 تومان PAL20L10ANC 83
8,000 تومان TIBPAL16L8 6
8,500 تومان RKF 22UF-400V 92
بزودی 26,000 تومان SC16IS752IPW,112 212
14,500 تومان 74HC390 320
46,400 تومان MAX1683EUK+T 240
1,000 تومان MMBT2222 42
بزودی 58,000 تومان ADG836YRMZ 261
بزودی 55,000 تومان LPC1754FBD80,551 203
20,000 تومان PAL16R6 76
20,000 تومان LTC4089 52
150,000 تومان ADG734BRUZ 227
9,500 تومان ST232BN 49
6,000 تومان Resistor 4.7k 0402 1% 625
بزودی 13,500 تومان OP266W 202
بزودی 12,800 تومان 74HC259PW,118 179
8,500 تومان RKF 33UF-400V 91
46,000 تومان A4950ELJTR-T 329
5,500 تومان BU810 85
19,000 تومان TLP222AF 260
24,000 تومان T1142NL 60
بزودی 28,000 تومان LTC3127EMSE#PBF 224
بزودی 5,330 تومان LM1117S , 1.8V 214
5,000 تومان PMLL4148L 111
بزودی 13,500 تومان MIC708 141
بزودی 46,800 تومان MAX1682EUK+T 241
23,500 تومان 25LC160C-I/SN 262
بزودی 1,155 تومان B360A-13-F 159
35,000 تومان TS472IQT 56
بزودی 47,000 تومان SST25VF032B-80-4i-S2AF 239
6,000 تومان M-986-2A1P 84
8,500 تومان RKF 15UF-400V 93
بزودی 200,000 تومان AD9511BCPZ 225
82,600 تومان T80-T 41
62,000 تومان MS1502 89
5,000 تومان PAL20R6 82
4,700 تومان LM1458N 80
26,900 تومان MAX232 143
بزودی 7,000 تومان 0ZCA0010FF2E 167
9,000 تومان S8261 67
بزودی 150,000 تومان REF3025AIDBZT 246
ناموجود 3,300 تومان PAL16R4 81
ناموجود 6,500 تومان MBR0520LT1G 293
بزودی 57,250 تومان IRFB4310 86
5,000 تومان 1000UF 16V 138
بزودی 65,000 تومان W5200 178
8,150 تومان LM317S 95
5,000 تومان 2n7002 270
1,000 تومان 0805YC105KAT2A 103
بزودی 1,000 تومان CB05YTYN102 104
بزودی 29,500 تومان MAX6045BEUR 197
4,700 تومان SN74LS02N 79
6,000 تومان Resistor 4.7k 0201 5% 624
200,000 تومان AD8220ARMZ 251
200,000 تومان TLC2543IN 7
73,000 تومان 59045-010 242
52,000 تومان NKE1209SC 180
ناموجود 500 تومان MMBT2222LT1G 124
5,000 تومان Resistor 22ohm 0805 1% 129
5,000 تومان 1206YC106KAT2A 169
5,000 تومان 04023D104KAT2A 150
بزودی 37,800 تومان TPS2062DR 232
بزودی 150,000 تومان CCLD-033-50-100.000 244
7,400 تومان 4N37 53
55,000 تومان Smd Prototype Board 328
5,000 تومان Resistor 4.7k 0805 1% 118
30,000 تومان MR-2-6 96
بزودی 39,550 تومان PS2801-1 237
25,000 تومان ABM3-11.2896MHZ 158
33,000 تومان W52NK25Z 68
بزودی 15,500 تومان LM3420AM5-8.4 196
ناموجود 7,700 تومان S2B-E3/52T 127
13,550 تومان 74HC139D 317
19,500 تومان 16L8BPC 48
ناموجود 36,700 تومان CPDU5V0U-HF 248
5,000 تومان 08053D475KAT2A 200
225,000 تومان MUSYBOX MODEL 160208 1069
3,000 تومان 2SC2351 63
بزودی 5,000 تومان 2n2007 255
13,350 تومان 74HC138D 319
4,200 تومان BAS85 99
بزودی 20,000 تومان PESD3V3S1UB,115 208
بزودی 12,530 تومان PTVS5V0P1UP,115 271
ناموجود 80,000 تومان LPC1758 219
35,300 تومان TPS73250 8
5,000 تومان 08051C104KAT2A 128
بزودی 12,500 تومان MCP73811T-420I 198
9,530 تومان TLP521-1 274
ناموجود 9,500 تومان CRY- OCS 24.000mhz 98
بزودی 37,500 تومان MIC4576WU-TR 205
5,000 تومان 0402ZD105KAT2A 266
10,000 تومان FTD2017 11
ناموجود 33,000 تومان BTS132 299
ناموجود 51,000 تومان OPA333AIDBVT 283
ناموجود 12,600 تومان B1250T 193
بزودی 5,000 تومان 1SMA5918BT3G 184
5,000 تومان CL21B104KBAC 133
5,000 تومان C4532X7R1H475M/2.00 161
5,000 تومان C0805C106K9PACTU 257
بزودی 12,300 تومان SN74AC00DR 195

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم