ترانسفومر :وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به وسیلهٔ دو یا چند سیم‌پیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتقل می‌کند. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

T1142NL

  • 24,000 تومان
24,000 تومان

به سبد خرید من

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید