نمایشگر کریستال مایع تلفیقگر الکتریکی – نوری است که به صورت صفحه نمایشگر نازک و تخت وجود دارد و در آن واحدهای رنگ یا پیکسلهای مونو کروم در برابرمنبع نور یا باز تابنده به ردیف قرار گرفته‌اند. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

PCM0802B-P-YBS-02

  • 65,000 تومان
65,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 25V Case C

  • 1,500 تومان
1,500 تومان

به سبد خرید من

نه طوطي باش كه گفته ديگران را تكرار كني و نه بلبل باش كه گفته خود را هدر دهی